Reading time: ca. minutes


My window

 

5. Weten

Er is weten en kennen. Beiden worden in het Nederlands inwisselbaar door elkaar gebruikt. Maar weten wordt hier gebruikt om onderscheid te maken tussen weten als het wezen van deze onmiddellijke ervaring en het "gewone" kennen, dat gebaseerd is op interpretatie die volgt op onmiddellijk weten. De Engelse taal heeft geen eigen woord voor onmiddellijk weten.

Weten is een verschuiving van de aandacht naar de ervaring zelf. De ervaring van DIT moment.


Mijn in principe woordeloze ervaring (hoewel er gedachten in kunnen voorkomen) van dit moment is alles wat ik feitelijk weet. Dit is, wat mij betreft, de waarheid waar Sengts'an over spreekt.

Het geluid van de kachel, mijn vingers op het toetsenbord. Buiten door het raam voor me schijnt de zon. De aandacht verschuift. Het ene ding na het andere komt in beeld. Ik ben een beetje misselijk en ik heb een vage pijn in mijn rug. Daar is de verwarming weer. Mijn blik gaat van scherm naar toetsenbord naar het raam. Er schiet me een gedachte te binnen over wat ik hier schrijf...

Zoals ik het hier gebruik, is weten meer verwant met "doorzien" en "inzicht". Het is onmiddellijk en zonder woorden. Weten levert ook geen kennis op en wordt niet onthouden; het moment verandert immers voortdurend.

In het Engels wordt de term "seeing" soms gebruikt voor wat ik hier weten noem, vooral in kringen van wat de "Headless Way" wordt genoemd (Douglas Harding, Richard Lang). J. Krishnamurti gebruikte de term "keuzeloos gewaarzijn". De termen "Zijn" ("Being") en "Aanwezigheid" ("Presence") worden ook veel gebruikt - met hoofdletters, en zelfs "meditatie". Weer andere omschrijvingen zijn "in de zone zijn" of "in de space zijn".

Nu klinken deze woorden allemaal heel mystiek, maar in feite is het nogal eenvoudig en gewoon. Het is heel simpel: wanneer je stil bent (of niet), en je bent bewust aanwezig, je bent gewoon opmerkzaam, dan weet je, dan is er weten. Voor een moment is er geen verloren zijn in gedachten, er is alleen ervaren. En iedereen kan dat zien, niets bijzonders. Het is zelfs zo gewoon dat we het gemakkelijk over het hoofd zien. De meeste mensen zijn meerdere keren per dag wetend...

In het weten val ik samen met het moment. Het onmiddellijke weten en het moment zijn in feite identiek en vallen volledig samen als één reeds bestaande ervaring. Je kunt evengoed zeggen dat het moment weet, of dat de ervaring wetend is.

In het weten is er geen "ik", geen verloren zijn in het denken (hoewel er gedachten kunnen zijn). Weten is passief en tegelijkertijd uiterst levendig en energiek. Het is zien, niet kijken. Al het leven weet, inclusief pasgeboren menselijke kinderen.

"Waarheid is de directe waarneming van het onbekende vóór interpretatie."

Shiv Sengupta op Facebook

Inbeelding

In dit boek wordt "weten" gebruikt naast, en in tegenstelling tot, het begrip "inbeelding". Inbeelding is het resultaat van reflectie, interpretatie. Inbeelding bestrijkt het hele gebied van wat we denken te weten en omvat wat we normaliter kennen en kennis noemen, evenals "geloof". Kennis en geloof maken deel uit van ons bestaan als volwassen menselijke dieren in een menselijke samenleving. Beide zijn activiteiten van de geest. Ik kan bijvoorbeeld het idee hebben dat "ik" een activiteit doe die "zien" heet en dat "ik" een "boom" "zie". "Ik", "zien" en "boom" zijn allemaal inbeeldingen. De ervaring van het zien van de boom zelf maakt geen onderscheid. In het weten is er geen "ik", geen "boom" en geen "zien". Inbeelding bestaat uit taal, bewoordingen, interpretaties. Inbeelding is altijd achteraf, commentaar. Weten is nu, onmiddellijk, woordeloos.

"DIT is het. Zo simpel is het. En ik hoef er niets aan te doen. En ik kan er ook niets aan doen. Ik tref de wereld, dit leven, kant-en-klaar aan. De klok tikt boven de schoorsteenmantel. Ik kijk hoe mijn handen toetsen intikken. Soms wachten de handen even en gaan dan verder. Oeps, spelfout. Tik, tik, tik."

Inbeelding is een poging om ervaring in woorden om te zetten, maar woorden en concepten kunnen ervaring niet vangen. Dat wil niet zeggen dat woorden geen nut hebben. Integendeel. Onze samenleving zou uit elkaar vallen als woorden en concepten plotseling zouden verdwijnen. Zonder woorden geen wetenschap, geen technologie, geen cultuur, geen effectieve communicatie.

Binnen het domein van de inbeelding kunnen we onderscheid maken tussen "kennis" en "geloof". Simpel gezegd: voor kennis is er voldoende bewijs beschikbaar, voor de meeste overtuigingen weinig of niet. Beide zijn taalkundig van aard en kunnen onder woorden worden gebracht, in tegenstelling tot pure ervaring, in tegenstelling tot weten. Verbeelding maakt altijd gebruik van het geheugen. Weten daarentegen wordt niet onthouden.

Alleen kennis heeft grenzen. Geloof is grenzeloos tot in het absurde. Terwijl in onmiddellijke ervaring, als weten, alles evident is en er geen enkele twijfel, geen enkele vraag bestaat.