Leestijd: ca. minuten


Night

 

4. Wees stil en weet

Wat weten we, wat is waar en wat denken we te weten, maar is in feite eerder een verdoezeling van wat er werkelijk aanwezig is. Dat is in een notendop de inhoud van dit boek.

Het motto van wat hier wordt gedeeld gaat terug op een meer dan 1000 jaar oude uitspraak van de wijze Sengts'an in de Hsin-Hsin Ming:

“Zoek niet naar De Waarheid, maar stop met het koesteren van meningen.”

Hsin-Hsin Ming


Alan Watts drukte dit als volgt uit:

“De waarheid komt aan het licht door de dingen weg te halen die dat licht in de weg staan, een kunst die wel wat op beeldhouwen lijkt, waar de kunstenaar niet door bouwen maar door weghakken zijn scheppende taak uitvoert.”

Alan Watts, Lof der Onzekerheid

Paul Reps schrijft in "Zen Flesh, Zen Bones" het volgende verhaal: Nan-in, een Japanse meester in het Meiji-tijdperk (1868-1912), ontving een universiteitsprofessor die informatie kwam inwinnen over Zen. Nan-in serveerde thee. Hij schonk de beker van zijn bezoeker vol en bleef maar schenken. De professor keek naar het overlopen totdat hij zich niet langer kon inhouden. "Het is overvol. Er gaat niets meer in!"

“Net als deze beker," zei Nan-in, “zit je vol met je eigen meningen en speculaties. Hoe kan ik je Zen tonen als je niet eerst je beker leegt?”