Reading time: ca. minutes


Dood

 

15. Leven na de dood

Elke dag sterven er ongeveer 150.000 mensen in de wereld. Jij en ik zullen ook sterven. Dat kan over 5 minuten zijn door een aderbreuk, volgend jaar door een auto-ongeluk, over 20 jaar of zelfs nog langer. Ik ben op dit moment (22 juli 2023) 70 jaar oud, dat zijn 25755 dagen. Volgens de "doodsklok" (https://www.death-clock.org) zou ik sterven op zondag 18 juli 2027, 74 jaar oud. Niet zo goed. Een andere website berekent mijn sterfdag op 19-01-2026. En weer een andere site meldt dat ik 2 jaar geleden ben overleden. Hmm. Ik moet zulke berekeningen waarschijnlijk met een grote korrel zout nemen.


Oké, misschien moet ik toch iets aan mijn BMI doen, meer bewegen en niet elke dag "tinto de verano" drinken. Maar naast wat alcohol slik ik elke dag een bloedverdunner, een cholesterolremmer en een maagzuurremmer. En ik eet bijna geen vlees. Hopelijk helpt dat ook. Hoe dan ook, er komt een dag die mijn laatste zal zijn.

Mensen zijn zich ervan bewust dat ze op een dag zullen sterven. De persoonlijkheid, de afgescheiden identiteit, vreest het einde van zijn bestaan.

Ik wil niet sterven. Ik heb een enorme angst om er niet meer te zijn. Het idee er niet meer te zijn verbijstert me gewoon. Ik vind ook de vele pijnlijke manieren om dood te gaan angstaanjagend: verstikking, verbranding, onthoofding, hartaanval. Afschuwelijk.

Iemand postte onlangs op Facebook:

"Uiteindelijk is het enige doel van spiritueel zoeken om vrede te sluiten met je angst voor de dood."

Ik denk dat dat waar is, maar ik vind het allesbehalve gemakkelijk om daarbij stil te staan. In feite is de angst om dood te gaan onze meest fundamentele angst. Deze angst wordt omschreven als de angst voor vernietiging, voor ophouden te bestaan. Dit is een fundamentelere manier om het uit te drukken dan gewoon "angst voor de dood".

Het idee om niet meer te bestaan wekt een primaire existentiële angst op bij alle normale mensen die ook in een afgescheiden zelf geloven (dat is bijna iedereen). Denk maar aan dat paniekerige gevoel dat je krijgt als je over de rand van een hoog gebouw kijkt...

En wat zou er gebeuren op het moment suprême? Naar alle waarschijnlijkheid, denk ik, zou het zijn als onder narcose gaan: pats, lichten uit, geen bewustzijn, niets. Zonder ooit weer wakker te worden. Het lichaam sterft al jaren en op een dag geeft ook het hart het op, krijgen de hersenen geen bloed meer en sterven ook af en dat is het dan.

Dat denk ik dus, maar ik weet het natuurlijk niet zeker. Dit zou alleen waar zijn als ons hele bestaan alleen maar materieel van aard is. Sommigen zeggen dat er "iets" in ons is dat niet materieel is en dat deze "ziel" of aparte geest de fysieke dood overleeft. Misschien is ons leven slechts een fase in een groter geheel van geest en gaan we na de dood een nieuwe fase in, misschien in een nieuw lichaam? Veel mensen geloven zoiets. Maar waarom zou ik dat geloven? Is er enig bewijs voor een "hiernamaals"? Mijn moeder zei altijd "niemand is er ooit van teruggekomen", ondanks alle zogenaamde "bijna-doodervaringen". Bijna dood is nog niet eens half dood...

Hoe dan ook, het zou dus kunnen dat een niet-materieel deel van onszelf op de een of andere manier kan bestaan zonder het materiële lichaam, maar daar is geen bewijs voor, voor zover ik weet. Zulke gedachten zijn naar mijn mening pure speculatie gebaseerd op wishful thinking.

Het tegenovergestelde van het geloof in een spiritueel principe wordt fysicalisme genoemd (de aanname dat alles fysiek is en dat immateriële eigenschappen - dingen van psychologische, morele of sociale aard - voortkomen uit het fysieke, dat wil zeggen de eigenschappen van elementaire deeltjes en bijbehorende krachtvelden). Fysicalisten hebben de grootste moeite met het bestaan van subjectieve ervaringen; ze noemen dit het "harde probleem" en het komt hierop neer: de ervaring van de kleur rood (of de smaak van aardbeien of de geur van verse mest, etc..) kan niet worden herleid tot eigenschappen van elementaire deeltjes en krachten. Ik denk dat dit zogenaamde probleem helemaal geen probleem is, omdat het in principe onoplosbaar is. We weten in feite niet wat "materie" is, of "energie" of "bewustzijn"...

Er zijn ook fysicalisten die volledig ontkennen dat er überhaupt zoiets bestaat als "geest" of "subjectiviteit" of "bewustzijn", wat mij absurd lijkt. Overigens betekent het mogelijke bestaan van een spiritueel principe niet tegelijkertijd dat er een soort permanente kern zou zijn, een persoonlijke "ziel" als onderdeel van datzelfde principe.

Maar wat te denken van het volgende:

Een buitengewone ervaring overkwam me tijdens een therapeutische MDMA groepssessie. Ik zit tegenover een vriend, laten we hem S. noemen, en ik krijg plotseling heel heldere beelden dat ik ergens in Japan op een brug kniel en dat diezelfde vriend me met een zwaard onthoofdt of op het punt staat dat te doen. Ik zie het tafereel van buitenaf en van bovenaf als een soort getuige. Er was een ruzie, denk ik, over een vrouw, maar wat er zich precies afspeelde weet ik niet meer. Hoe dan ook, ik zeg niets over wat ik heb gezien, maar S. voelt dat er iets met me aan de hand is en vertelt me wat hij heeft gezien, namelijk dat hij me heeft onthoofd. We huilen allebei. Geen idee wat ik hiervan moet denken of hoe ik het moet uitleggen. Mijn moeder heeft me wel eens verteld dat ik als heel klein kind rondliep en zei: "Groot zwaard, hoofd eraf, veel bloed." En nog steeds heb ik episodes dat ik beelden krijg van onthoofdingen, waarbij ik mezelf de stuipen op het lijf jaag.

Natuurlijk bewijst dit verhaal niets. Misschien is de vriend die op de hoogte leek te zijn van mijn door drugs veroorzaakte mijmering telepathisch of pikte hij onbewust - bijvoorbeeld door spierlezen - op wat er in mij omging...

Conclusie: geen echte conclusie. En bij uitbreiding op de vraag of er een persoonlijk voortbestaan is na de dood van het lichaam: we weten het niet. Niemand weet het. En dus zie ik geen nut of voordeel in het hebben van hoop.

En natuurlijk is het ook zo dat gegeven het feit dat er geen blijvend, onafhankelijk zelf is, er ook geen persoon is die daadwerkelijk sterft...

Het komt er voor mij op neer dat ik moet leren leven met de onzekerheid en de reële mogelijkheid dat er gewoon niets is na de dood, zoals er niets was voor de conceptie.

Eén ding weet ik zeker: er is ervaring op dit moment, ik leef en ik leef op dit moment, en dat is absoluut wonderbaarlijk. Daarom vergeleek de dichter Horatius de dag met een bloem:

“[...] wees wijs, klaar de wijn en zet je toekomstdroom af tegen de korte tijd die je gegeven is. Terwijl wij praten is de jaloerse tijd al gevlogen: pluk de dag en reken zo min mogelijk op morgen.”

Het streven naar onsterfelijkheid

Als er dan waarschijnlijk geen onsterfelijkheid is na de dood, kunnen we misschien proberen om de dood zelf uit te bannen of op zijn minst uit te stellen tot een moment waarop we ervoor kiezen om te sterven. Er wordt bijvoorbeeld gedacht dat het mogelijk zou kunnen zijn om onze persoonlijkheid en geheugen in een machine te "uploaden" of dat we in de toekomst in staat zullen zijn om lichaamsdelen voor altijd te vervangen. Dit zou zelfs mogelijk kunnen zijn. Maar is het wenselijk?

De dood wordt normaal gezien als een vijand aan het einde van een leven. Een vijand die verslagen moet worden. Wat hier niet wordt gezien, is dat het stervensproces het leven vanaf het begin vergezelt. Zonder sterven is er geen leven. Telkens als we gaan slapen sterven we om daarna verfrist wakker te worden. Elke keer dat we uitademen sterven we zodat we weer in kunnen ademen. Elk moment sterven er duizenden cellen in ons lichaam zodat nieuwe cellen hun plaats kunnen innemen. Je kunt niet stoppen met sterven, want dan stop je ook met leven, hoe paradoxaal dat ook klinkt. En bij de uiteindelijke dood van het lichaam valt dat lichaam uit elkaar en keren de atomen en moleculen die deel uitmaakten van dat lichaam terug naar de omringende natuur en zullen deel gaan uitmaken van andere en nieuwe levensvormen. Het proces van leven is tegelijkertijd het proces van dood - twee kanten van dezelfde medaille, van hetzelfde proces.

Planten en dieren hebben geen probleem met de dood. Wij wel, omdat we ons identificeren met een deel van onze ervaring, onze persoonlijkheid, waarvan we geloven dat het een eeuwigdurend en onafhankelijk "ding" is, terwijl ook dat deel voortdurend verandert, voortdurend sterft. We zijn bang voor verandering, we zijn bang voor de dood, maar als ik me serieus voorstel wat het zou betekenen om honderden jaren of zelfs voor altijd als persoon te leven, lijkt me dat de grootste marteling die ik me kan voorstellen. Nooit kunnen ontspannen, nooit kunnen overgeven, nooit kunnen uitademen, nooit kunnen slapen, nooit van mezelf weg kunnen zijn, nooit kunnen vergeten. Dat is wat het betekent om niet te kunnen sterven. Dat is echt geen leven.

Een doordenkertje:

"De echte vraag over leven na de dood is niet of het wel of niet bestaat, maar zelfs als het bestaat welk probleem dit in feite oplost."

Ludwig Wittgenstein