Reading time: ca. minutes


Heeft het leven zin?

 

16. Het leven heeft intrinsieke betekenis

Mensen hebben bedoelingen met wat ze ondernemen en creëren en denken daarom dat een Schepper of Natuurwet ook een Doel moet hebben met het geschapene. Ons persoonlijke doel zou dan het beste in overeenstemming zijn met het Goddelijke doel.

In het Christendom kan het doel van het leven bijvoorbeeld zijn om God te aanbidden en te dienen.


Mensen zoeken vaak naar zin en doel in hun leven om een gevoel van vervulling en voldoening te vinden. Ze kunnen geloven dat er een grotere reden voor hun bestaan moet zijn dan louter toeval of willekeur. De angst voor een doelloos leven komt natuurlijk voort uit het gevoel van isolatie en vervreemding dat het gevolg is van het geloof in een afgescheiden zelf te midden van een wereld vol andere eenzame zelven en levenloze dingen.

Maar hoe kan ik of iemand anders weten of het leven inderdaad een ultieme en duidelijke betekenis heeft? Ik zou daar alleen achter kunnen komen als ik buiten mijn leven zou kunnen staan, buiten ieders leven, buiten het leven van alle tijden in heden, verleden en toekomst, buiten het leven zelf. En dat is natuurlijk onmogelijk. Ik kan alleen maar besluiten om mijn leven betekenis te geven of op zijn minst inzien dat het leven zelf genoeg betekenis heeft om gewoon geleefd te worden, zoals het leven van elk ander levend wezen. Ik leef. Is dat niet genoeg?

Joan Tollifson op Facebook:

"Hier-Nu, het huidige ervaren, DIT ene bodemloze moment, precies zoals het is, DIT is volkomen eenvoudig: de geluiden van de wasmachine, de smaak van havermout, de sensaties in de knie of maag, de ademhaling, de gedachtesporen en mentale films die als bellen verschijnen en uiteindelijk uiteenspatten - DIT geheel, precies zoals het is, is eenvoudig, vanzelfsprekend, onvermijdelijk en moeiteloos aanwezig. Het is steeds veranderend en toch altijd hier, in dit moment. Zonder gedachte heeft het geen binnen of buiten, geen begin of einde. Het is zonder betekenis en zonder behoefte aan betekenis, hoewel gedachten troostende of enge verhalen kunnen spinnen over betekenis of betekenisloosheid. Maar actualiteit IS gewoon zoals het is."

Alan Watts:

"Als het universum betekenisloos is, dan is die uitspraak ook betekenisloos... De betekenis en het doel van dansen is de dans."

Alan Watts, Lof der onzekerheid

Stel je voor dat het leven een duidelijke, kenbare betekenis of doel zou hebben. Zou dat niet verschrikkelijk zijn? We zouden dan gedwongen zijn om voortdurend te gehoorzamen aan die betekenis, het grote Plan, en verantwoording moeten af leggen, en dat is precies wat de meeste religies en ideologieën ons willen doen geloven...