Reading time: ca. minutes


Goden

 

14. Geloof in God

Als we vragen of er zoiets als God bestaat, over welke god hebben we het dan? Die van het christendom, de islam of de vele goden van het hindoeïsme of de goden van het oude Griekse pantheon? Dat geeft al aan dat deze vraag op zijn minst problematisch is. Ik las ergens dat er momenteel zo'n 5000 verschillende goden door de mensheid worden aanbeden, en al die gelovigen gaan ervan uit dat zij de "ware" god of goden aanbidden...


Het idee van God of goden komt waarschijnlijk voort uit een projectie van het idee van het zelf, de behoeften van het individu in een omgeving die gevaarlijk en onvoorspelbaar was/is en een projectie van de leider van een stam/staat. We hebben God naar ons eigen beeld geschapen.

Er zijn door de geschiedenis heen verschillende pogingen gedaan om het bestaan van god of goden te bewijzen. Zo'n bewijs was niet bedoeld om aan te tonen dat god of goden echt bestaan, maar dat ze zouden moeten bestaan op basis van filosofische of logische argumenten. Maar helaas, voor elk bewijs is tegenbewijs gevonden.Zie bijvoorbeeld dit artikel.

Het bestaan van God of goden is (voorlopig) niet bewezen. Tegelijkertijd is het logisch onmogelijk om het niet-bestaan van God, of van wat dan ook, te bewijzen. Zie daarvoor een (ongepubliceerd) artikel van Bertrand Russel, waarin hij het volgende zegt:

"Als ik zou suggereren dat er tussen de Aarde en Mars een porseleinen theepot bestaat die in een elliptische baan om de zon draait, dan zou niemand mijn bewering kunnen weerleggen, mits ik er zorgvuldig aan toevoeg dat de theepot te klein is om zelfs door onze krachtigste telescopen te worden onthuld. Maar als ik verder zou gaan met te zeggen dat, omdat mijn bewering niet kan worden weerlegd, het een ontoelaatbare aanmatiging van de menselijke rede is om eraan te twijfelen, dan zou men terecht denken dat ik onzin uitkraam. Als het bestaan van zo'n theepot echter in oude boeken zou staan, elke zondag als de heilige waarheid zou worden onderwezen en in de hoofden van kinderen op school zou worden ingeprent, zou aarzelen om in het bestaan ervan te geloven een teken van excentriciteit worden en de twijfelaar het recht geven op de aandacht van de psychiater in een verlichte tijd of van de inquisiteur in een vroegere tijd."

Bertrand Russel, in dit artikel

Een andere analogie is die van Carl Sagan::

"Er woont een vuurspuwende draak in mijn garage."
[...] "Laat het me zien," zeg je. Ik leid je naar mijn garage. Je kijkt naar binnen en ziet een ladder, lege verfblikken, een oude driewieler - maar geen draak.
"Waar is de draak?" vraag je.
"Oh, ze is hier," antwoord ik, vaag zwaaiend. "Ik ben vergeten te zeggen dat ze een onzichtbare draak is."
Je stelt voor om bloem op de vloer van de garage te strooien om de voetafdrukken van de draak op te vangen.
"Goed idee," zeg ik, "maar deze draak zweeft in de lucht."
Dan gebruik je een infraroodsensor om het onzichtbare vuur te detecteren.
"Goed idee, maar het onzichtbare vuur geeft geen warmte."
Je bespuit de draak met verf en maakt haar zichtbaar.
"Goed idee, maar ze is een onstoffelijke draak en de verf blijft niet zitten."

Enzovoort. Ik weerleg elke fysieke test die je voorstelt met een speciale uitleg waarom het niet zal werken.

Wat is nu het verschil tussen een onzichtbare, onstoffelijke, zwevende draak die hittebestendig vuur spuwt en helemaal geen draak?

Carl Sagan, The Demon-Haunted World: Science as a Candle in the Dark

Het al dan niet bestaan van God of goden is dus duidelijk een kwestie van geloof en geen wetenschappelijk feit. Gelovige mensen hebben echter geen bewijs nodig. Niet-gelovige mensen wel. In feite is er een heel scala aan mogelijke standpunten, zoals het geval is met alle ultieme antwoorden. Een goed voorbeeld van de vele mogelijke antwoorden op deze ultieme vraag is de "religiometer" van Anne Provoost, waar je kunt kiezen uit een aantal antwoorden op de vraag: "Is er een overkoepelend universeel principe?". Zie hier voor een uitgebreider artikel.

Diep religieus geloof

Er zijn mensen die zeggen dat ze er absoluut zeker van zijn dat hun onsterfelijke, door God geschapen ziel in een hiernamaals zal belanden en dat hun daden en gedachten in het leven van invloed zullen zijn op het soort hiernamaals dat hen te wachten staat. Deze gelovigen laten zich door geen enkel redelijk (tegen)bewijs overtuigen. Sterker nog, hun geloof is van een andere orde dan dat van de rede. Niet alle religie draait om waarschijnlijkheid, zekerheid of instemming met verschillende waarheidsclaims. Als dat wel zo was, zou het waarschijnlijk snel gedaan zijn met de meeste religiositeit. Er is een aspect aan religie dat volledig buiten het bereik van de rede ligt, iets dat op zijn beurt onbegrijpelijk is voor een rationalist als ik.

Ludwig Wittgenstein sprak hierover in "Lectures & Conversations on Aesthetics, Psychology and Religious Belief" (L. Wittgenstein, Filosofische Reflecties, Boom, 1998). Hij wijst erop dat het onmogelijk is om religieus geloof te beoordelen als een cognitief taalspel. Voor een gelovige zijn houding en handeling veel belangrijker dan wetenschappelijke of redelijke criteria. Het gaat tenslotte om zijn of haar leven!

Ik moet zeggen dat het lezen van Wittgenstein hierover voor mij een eyeopener was. Wat voor mij een academische discussie is, is voor een diepgelovig persoon iets heel anders! Maar hoe dan ook, omgekeerd kan hun geloof mij weer niet overtuigen, omdat ik, net als Wittgenstein, wel op de rede vertrouw, en dat op dezelfde manier als ik niet geloof - en niet kan geloven - in kabouters of in God - omdat er geen bewijs is voor het bestaan van beide. Terwijl de gelovige simpelweg geen bewijs nodig heeft! Ik daarentegen wel. En we kunnen er allebei niets aan doen, ben ik bang. Hoe verbijsterend ik dit ook vind, blijkbaar zijn er spirituele houdingen die volledig onverenigbaar zijn. Er zit niets anders op dan het te accepteren en mijn arrogantie ten opzichte van die "onwetende gelovigen" los te laten. Maar ik begrijp het niet en ik ben ook niet jaloers.

Ik begrijp wel dat er een groot verschil kan zijn tussen een gegrond, religieus geloof en allerlei oppervlakkige new age spiritualiteit en bijgeloof, maar het is nog steeds alleen maar geloof, geen kennis en al helemaal geen weten. En dus is het verschil hooguit een gradueel verschil in houding.

In "The God Delusion" stelt Richard Dawkins dat "het bestaan van God een wetenschappelijke hypothese is zoals elke andere. Vervolgens stelt hij een continu "spectrum van waarschijnlijkheden" voor tussen twee uitersten van tegenovergestelde zekerheid, die kunnen worden weergegeven door zeven "mijlpalen". Deze "mijlpalen" zijn:

  1. Sterke theïst. 100% waarschijnlijkheid van God. In de woorden van Carl Jung: "Ik geloof niet, ik weet".
  2. De facto theïst. Zeer hoge waarschijnlijkheid maar minder dan 100%. "Ik weet het niet zeker, maar ik geloof sterk in God en leef mijn leven in de veronderstelling dat Hij er is."
  3. Neigt naar theïsme. Hoger dan 50% maar niet erg hoog. "Ik ben heel onzeker, maar ik neig ernaar om in God te geloven."
  4. Volledig onpartijdig. Precies 50%. "Gods bestaan en niet-bestaan zijn precies gelijkwaardig."
  5. Neigt naar atheïsme. Lager dan 50%, maar niet erg laag. "Ik weet niet of God bestaat, maar ik ben geneigd sceptisch te zijn."
  6. De facto atheïst. Zeer lage waarschijnlijkheid, maar niet veel meer dan nul. "Ik weet het niet zeker, maar ik denk dat God erg onwaarschijnlijk is, en ik leef mijn leven in de veronderstelling dat hij er niet is."
  7. Sterk atheïst. "Ik weet dat er geen God is, met dezelfde overtuiging dat Jung weet dat die er wel is."

Dawkins stelt dat terwijl er genoeg individuen lijken te zijn die zichzelf als "1" zouden plaatsen vanwege de strengheid van de religieuze doctrine tegen twijfel, de meeste atheïsten zichzelf niet als "7" beschouwen omdat atheïsme voortkomt uit een gebrek aan bewijs, en bewijs kan een weldenkend persoon altijd van gedachten doen veranderen. In de gedrukte media noemde Dawkins zichzelf een "6", maar toen hij werd geïnterviewd door Bill Maher en later door Anthony Kenny, suggereerde hij dat "6,9" nauwkeuriger zou zijn.
Bron: Artikel in Wikipedia

Ik beschouw mezelf ook als een '6'.

En veel mensen die zichzelf atheïst of niet-religieus noemen, denken bij religiositeit alleen aan de praktijken van de grote, formele religies: naar de kerk gaan op zondag of zaterdag, vijf keer per dag bidden in de richting van Mekka, deelnemen aan allerlei rituelen zoals vasten, doop en kerkelijk huwelijk. Tegelijkertijd zien veel van deze mensen geen kwaad in het branden van een kaarsje voor iemand, het bijwonen van seances of het doneren van voedsel aan een voorouder. Er is veel meer geloof dan de "officiële" uitingen van gevestigde religies. Zie ook dit artikel.

Robert Saltzman zegt het volgende:

"Ik heb geen greintje belangstelling voor overtuigingen, gissingen of welke vorm van geloof dan ook, niet omdat bewezen is dat het ene of het andere geloof niet klopt of omdat ik een atheïst of een materialist ben, maar omdat dit moment op zichzelf genoeg is zonder dat ik iets hoef te geloven."

Robert Saltzman, De tienduizend dingen

Atheïsme

Niet geloven kan ook een speciale vorm van geloven zijn. Je kunt zogenaamd "overtuigd" zijn dat God niet bestaat en lid zijn van atheïstische Facebookgroepen, maar dat betekent niet dat je weet dat God niet bestaat. Oké, zeg je, maar er is toch helemaal geen sluitend bewijs voor het bestaan van God? Nee, maar er is ook geen bewijs van het tegendeel.

Ook lijkt het soms alsof atheïsten per se denken dat ze gelijk hebben en soms net zo fanatiek zijn als de eerste de beste moslimfundamentalist. Als je denkt dat iets niet bestaat, waar maak je je dan druk om? Sterker: misschien bestaat er wel een God, je weet het gewoon niet zeker!