start section

wide open windows

Berichten over waarheid en verbeelding.

Time, Space, and Knowledge

Ik maakte kennis met dit boek tijdens mijn doctoraalstudie. Een van mijn professoren andragologie was hierin geïnteresseerd geraakt. Ik had eerder een workshop gevolgd over de filosofie van ruimte en tijd. De relativiteitstheorie was een groot onderdeel van die studie. Erg interessant! En dus vond ik de titel van het boek nogal intrigerend en begon te lezen. Het is geschreven door een Tibetaans boeddhistische lama, maar er staan geen "spirituele" of "religieuze" woorden of begrippen in. Integendeel, het is zeer helder en rationeel geschreven en geïllustreerd met prachtige microfoto's van kristallen en mineralen.

'TSK', zoals het werk vaak wordt genoemd, belicht en overstijgt ons 'normale' begrip van ruimte, tijd en kennis. Dit begrip en daarmee onze ervaring is meestal nogal beperkt en wordt gekenmerkt door het hanteren en opleggen van grenzen en scheidingen. Tijd, Ruimte en Kennis verkent de mogelijkheid dat ons huidige begrip van de werkelijkheid slechts één bepaalde "brandpunt-instelling" van de ervaring vertegenwoordigt.

Ruimte, tijd en kennis zijn ook precies die categorieën van onze ervaring die over het hoofd worden gezien en meestal als volkomen vanzelfsprekend worden beschouwd. Maar die tegelijkertijd elke ervaring mogelijk maken!

"TSK daagt alle grenzen van weten en zijn uit. Dus onderzoekt het alle hardnekkige en gebruikelijke ervaringsstructuren die ervaring conditioneren en vooroordelen - inclusief rigide hiërarchie, en onbetwistbare overtuigingen, houdingen, en autoriteit." TSK Association

Door middel van een groot aantal oefeningen wordt onze ervaring geopend en verruimd en biedt het een eenduidige visie die zich ontvouwt vanuit het samenspel van ruimte, tijd en kennis en zo letterlijk het zicht opent op grenzeloze creativiteit in onszelf en het universum waar we naadloos deel van uitmaken.

(Als ik mijn eigen schrijven zo lees, raak ik zelf ook geïnspireerd en misschien moet ik er nog eens in duiken ...)

Vorige Bericht Volgende Bericht