start section

wide open windows

Berichten over waarheid en verbeelding.

tool spiritualiteit

Messages from Michael

'Channeling' was een belangrijk onderdeel van veel spirituele subculturen in de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw. Mediums beweerden contact te hebben met 'entiteiten' in andere dimensies, via een ouija-bord of door in trance te gaan. Anderen 'horen' boodschappen doorkomen in hun hoofd. Bekend is het Seth materiaal, gechanneld door Jane Roberts en enige tijd eerder was er Edgar Gayce. Een 'Cursus in Wonderen' is ook zeer bekend. In 'mijn' kringen, in die tijd, was 'Lazaris' ook erg populair, die alleen 'doorkwam' via het medium Jach Pursel. Afgezien van de oorsprong, bevatten die boodschappen meestal hetzelfde verhaal: je gedachten en overtuigingen scheppen de werkelijkheid waarin je leeft, een idee dat in New Age kringen sowieso erg populair is ...

En dan is er het Michael materiaal. De oorsprong hiervan wordt door de meeste fans gezocht in de 'entiteit' of groep van entiteiten, genaamd 'Michael', die zich in een of ander hiernamaals bevindt: "Michael is een herenigde Mid-Causale Plane Entiteit van meer dan duizend individuele zielen". Sure... Veel waarschijnlijker is een oorsprong te zoeken in het werk van George Gurdieff, die zijn bronnen had in Sufi tradities. Van Sarah Chambers, die oorspronkelijk Michael 'channelde', is bekend dat zij lid was van een studiegroep van Gurdieff...

De kern van het materiaal is een persoonlijkheidskarakterisering en een psychologie, die naar mijn mening zeer de moeite waard zijn om te bestuderen en te gebruiken. Er zijn duidelijke overeenkomsten met het Enneagram systeem, waarvan onbetwistbaar bekend is dat het van Gurdieff en zijn leerlingen (Oscar Ichazo en Claudio Naranjo) afkomstig is. Michaels systeem is veel complexer dan het Enneagram en bevat veel meer dan alleen de psychologie van de negen persoonlijkheidstypen van dit systeem.

In Michael's systeem heeft elke persoon een aantalmodaliteiten die 'Overleaves' worden genoemd. Zo heeft ieder mens een overheersende Rol, een Niveau, een Doel, een Modus, een Centrum en een Houding die aangeboren zijn. Daarnaast is er de Chief Feature, die wordt gevormd in de jeugd en adolescentie van het individu en deze modaliteit bepaalt hoe het individu wordt beheerst door angst, bijvoorbeeld via hebzucht, koppigheid, of arrogantie. Er zijn zeven variëteiten van elke Overleave. Er zijn dus zeven Rollen, zeven Doelen, enzovoort. Nadien zijn er nog een heleboel andere dingen aan toegevoegd, maar daar heb ik me nooit mee bezig gehouden. Als je nu op het web gaat zoeken naar de leer van Michael zul je merken dat het oorspronkelijke werk is ondergesneeuwd door een hopeloze zooi New Age onzin...

De waarde van het systeem voor mij was (en is nog steeds) het leren accepteren en begrijpen van mijn eigen persoonlijkheid en die van de mensen om mij heen. Plotseling kon ik begrijpen waarom ik in bepaalde situaties op een bepaalde manier reageer. Een gevaar van dergelijke systemen is natuurlijk de neiging om mensen in hokjes te stoppen, terwijl iemand nooit volledig (of soms helemaal niet) zal voldoen aan de criteria van het systeem. Zie het dus vooral als een hulpmiddel om bepaalde kanten van jezelf en anderen te belichten en te leren begrijpen.

Maar goed, dit artikel is natuurlijk niet de plaats om het hele systeem uit te leggen, maar om een voorbeeld te geven, kun je hier een test doen om uit te vinden van je Role zou zijn.

Vorige Bericht Volgende Bericht