Back


When you lose interest in spiritual pipe dreams, your craving for a pain-free life will weaken. Then your attention will remain where it belongs - not in some fanciful trouble-free future, but in this moment, which is the only moment one ever has, the only moment one must deal with, and the only moment one actually can deal with. Seeing that simplifies matters considerably, I find. The wise among us enjoy and suffer a fully human experience with an equanimity they are powerless to explain, albeit countless ones have tried.
-Robert Saltzman

I am reminded of the same feelings of discovery, delight and excitement that I remember from meeting Alan Watts’ The Wisdom of Insecurity, Krishnamurti’s Freedom from the Known, and Chögyam Trungpa’s Cutting Through Spiritual Materialism. This book stands out for me as an entirely fresh and illuminated exposition of awakened consciousness: an awakened understanding of what it is to be human.
-Dr. Robert K. Hall

If you like it straight up, this is it! You won't find any spiritual pacifiers, or non-duality speak here. Like the dialogues with Buddha, Krishnamurti, Ramana Maharshi, and Alan Watts, the conversations in The Ten Thousand Things explore spriritual awakening with freshness, candor, and remarkably lucidity. You won't find contrivance here either. Robert's replies to questions are as clear and natural as a mountain brook.
-John Troy

Wanneer je interesse in spirituele pijpdromen verliest, zal je verlangen naar een pijnvrij leven verzwakken. Dan blijft je aandacht daar waar hij hoort - niet in een of andere fantasievolle, probleemloze toekomst, maar op dit moment, het enige moment dat je ooit hebt, het enige moment waar je mee om moet gaan en het enige moment waar je echt mee om kunt gaan. Dat vereenvoudigt de zaken aanzienlijk, vind ik. De wijzen onder ons genieten en ondergaan een volledig menselijke ervaring met een gelijkmoedigheid die ze niet kunnen verklaren, hoewel tallozen het hebben geprobeerd.
-Robert Saltzman

Bij de eerste ontmoeting met het werk van Robert Saltzman, moet ik denken aan dezelfde gevoelens van ontdekking, vreugde en opwinding die ik me herinner van mijn ontmoetingen met Alan Watts' The Wisdom of Insecurity, Krishnamurti's Freedom from the Known en Chögyam Trungpa's Cutting Through Spiritual Materialism. Dit boek springt er voor mij uit als een geheel verfrissende en verlichte uiteenzetting van ontwaakt bewustzijn: een ontwaakt begrip van wat het is om mens te zijn.
-Dr. Robert K. Hall

Als je van recht voor z'n raap houdt, dan is dit het! Je zult hier geen spirituele fopspenen of praatjes over non-dualiteit aantreffen. Net als de dialogen met Boeddha, Krishnamurti, Ramana Maharshi en Alan Watts, onderzoeken de gesprekken in The Ten Thousand Things het spirituele ontwaken met frisheid, openhartigheid en opmerkelijk helderheid. Ook hier vind je geen vernuft. Roberts antwoorden op vragen zijn zo duidelijk en natuurlijk als een bergbeek.
-John Troy